Energetika a těžký průmysl

Energetika a těžký průmysl

 

Pro zahraničí, zejména země bývalého SSSR, JV Asie a severní Afriky, zajišťujeme dodávky následujícího zařízení:

 

 

 • Průmyslové armatury
 • Průmyslová čerpadla a kompresory
 • Potrubí
 • Vodní, parní a spalovací turbíny, příslušenství a náhradní díly
 • Elektromotory a generátory nn i vn
 • Náhradní díly pro energetiku, průmyslové podniky a chemický průmysl

Dodávané armatury:
 • Ventily uzavírací
 • Zpětné ventily
 • Kulové kohouty
 • Regulační ventily
 • Šoupátka
 • Ventily pogumované
 • Kondenzační nádoby
 • Filtry
 • Průhledítka
Tyto armatury jsou určeny pro montáž technologických celků v:
 • Potravinářském průmyslu
 • Petrochemickém průmyslu
 • Plynárenství
 • Energetice a jaderné energetice
Armatury jsou určeny pro nizkotlaké, středotlaké a vysokotlaké okruhy.
Medium – voda, pára, olej, vzduch, plyny, neagresivní a agresivní media dle materiálu armatur.

Print    Email
Url: http://www.jk-machinery.cz/66/energetika-a-tezky-prumysl/