11. 8. 2019

Napsali o nás v týdeníku ZEMĚDĚLEC: „Kompletní linka pro vlastní osivo“

Ve vydání Zemědělec v regionu, Jihočeský kraj, byla publikována reportáž ze Zemědělského družstva Krásná Hora nad Vltavou, a.s., pro kterou společnost JK Machinery, s.r.o. dodala linku pro výrobu farmářského osiva.

Zemědělské družstvo Krásná Hora nad Vltavou, a.s. hospodaří na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje i přímo v jihočeském regionu a zabývá se rostlinnou i živočišnou výrobou. Rozhodlo se pro produkci vlastního farmářského osiva. Ke složitosti procesu produkce osiva se v článku vyjádřila Ing. Kateřina Pazderková z České zemědělské university v Praze. Zmiňuje zejména důležitost pokročilé technologie, díky které jsou podniky schopny vyrábět osiva na vysoké úrovni, ve smyslu čistoty a klíčivosti.

Čistící linka na výrobu farmářského osiva byla postavena na farmě v Petrovicích v roce 2018. Výkon linky byl koncipován na dvě až tři tuny osiva za hodinu. Nejprve se počítalo se zařízením na vyčištění osiva ozimé pšenice a ozimého ječmene, postupně se přidaly i další plodiny (hrách, lupina, svazenka, nahý oves či jetel, jarní ječmen). Firma JK Machinery dodávala strojní zařízení, projektovou dokumentaci k celé lince, výkresy ocelových plošin a elektroprojekt a podílela se na uvedení do provozu a průběžné kontrole montáží. Linka na farmářská osiva se skládá z čističky VibroCompact JCC 08 s aspirační předčističkou JAC 03, triéru JCT 615R a mokré mořičky OM ST 4. Dopravu materiálu zajišťují korečkové elevátory EK 7, které jsou navrženy tak, aby se daly kompletně vyčistit při změně čištěného materiálu a nedošlo tak ke kontaminaci čištěné suroviny.

Přínos linky spatřuje vedoucí farmy Ing. Marcel Herout, Ph.D., nejen ve finanční úspoře pro podnik, ale také v kvalitě osiva a časové flexibilitě.

Celý článek si můžete stáhnout ve formátu PDF a přečíst zde.