Čističky a třídičky

16. 10. 2017

JCM Modulární čističky VibroMAX

Modulární čističky VibroMAX JCM jsou určeny pro čištění všech zemědělských plodin od nečistot a příměsí. Produkt je oddělen na základě rozdílné velikosti částic (sítové čištění) a rozdílných aerodynamických vlastností (vzduchové čištění).

13. 10. 2017

JCC Čističky VibroCompact

Čištička JCC čistí všechny druhy obilovin a dalších plodin, drobných semen, máku, sušených bylin, koření, tabáku nebo soli. Produkt je oddělen na základě rozdílné velikosti částic (sítové čištění) a rozdílných aerodynamických vlastností (vzduchové čištění).

16. 10. 2017

JCR Vzduchově-sítové třídiče

Vzduchové-sítový třídič JCR velmi přesně třídí a čistí materiál na sítech za pomoci vzduchu, který prochází síty. Těžší částice propadají síty a lehčí jsou na sítech nadlehčeny a přechází přes síto spolu s většími částicemi.

JGD Odkaménkovače

Odkaménkovače JGD slouží k oddělení těžké frakce (kaménky, písek) z hlavního proudu materiálu (zrno) na základě rozdílné specifické hmotnosti obou frakcí. Materiál je přiváděn na nakloněné síto, na kterém vlivem kmitání a proudu vzduchu dochází k vytvoření fluidní vrstvy a k rozvrstvení tříděného materiálu od lehkého navrchu k těžkému dole.

JGT Pneumatické třídící stoly

Pneumatické třídící stoly JGT jsou určeny pro třídění materiálů se stejnou velikostí zrna, ale s rozdílnou specifickou hmotností. Nejčastěji se tyto stroje používají na čištění osiv a drobných semen.

9. 2. 2018

JGC Gravitační koncentrátory

Koncentrátory JGC jsou určené na dělení proudu základního materiálu na dvě frakce – lehkou a těžkou. Stroje se používají ve zpracovatelských podnicích, jako jsou čističky osiv, mlýny, vločkárny, loupárny apod.

JCT Válcové triery

Válcové triery JCT jsou stroje určené pro vybírání příměsí, které se tvarem (délkou) liší od hlavního proudu materiálu.