12. 12. 2017

Změna názvů strojů JK Machinery

V roce 2017 společnost JK Machinery přistoupila k zásadní změně názvosloví všech vyráběných strojů. Hlavním důvodem byla především snaha o sjednocení názvosloví, jeho systematizaci a snadnější orientaci v sortimentu firmy pro nové klienty a obchodní partnery.

Výrazné přepracování a rozšíření nosného sortimentu společnosti JK Machinery – velkých čističek obilí PVT, na kterém společnost usilovně pracovala několik posledních let, poměrně rychle vyústilo v nemožnost použít zastaralé názvosloví pro nově zavedené typy strojů a modulární komponenty. Široká řada nových sítových skříní spolu s nepřekonatelnou škálou univerzálně použitelných modulů pro aspirace a výpady získala nové obchodní označení s akcentem na vysoký výkon těchto strojů – VibroMAX, typ JCM.

Typové označení na štítku stroje JCM nyní přehledně zahrnuje celou informaci o daném typu stroje VibroMAX, šíři sítové skříně, počtu sítových oddílů, řad sít a počtu sít v jednotlivých řadách, jakož i o typu výpadové skříně (čistička/třídička) a zvolené vstupní a výstupní aspiraci stroje (viz obrázek).

Rovněž všechny ostatní stroje obdržely nové kódové označení. Je vždy třípísmenné, začíná sjednocujícím písmenem „J“ (odkazujícím na název firmy), dále následuje typ stroje v anglické terminologii (např. C-cleaner/čističky, H-Hullers/loupačky, atd.) a poslední písmeno uvozuje danou konkrétní řadu stroje.

 

Příklady nových názvů strojů:

Nový název Původní kódové označení
Čističky VibroCompact JCC KUT
Modulární čističky VibroMAX JCM PVT
Vzduchově-sítové třídiče JCR KUTR
Pneumatické třídící stoly JGT KPS
Odkaménkovače JGD KVOR
Koncentrátory JGC KVOK
Horizontální odíračky JHS KMPO
Horizontální loupačky JHP KMPL
Nárazové loupačky JHI KLS
Kompaktní loupačky JHC KMPP
Diskové loupačky JHD KDL